Components de l’estació Meteorològica
Protector per la sonda de temperatura Davis.
BTHR918N - termo-hygro-Baròmetre interna
RG918N - pluviòmetre.
THG918N - Thermohygrometer exterior
WG918N - Anemòmetre.
Pantalla LCD.
Estació - Oregon Scientífic WMR-928-NX, situat a la zona oest de Manresa, Carrer Bernat Oller darrera Cuartel guàrdia civil,
Software Estación Meteorológica
Virtual Weather Station.