Manresa, Pla de Bages located in the heart of Catalonia with a population of 76.589hab.al 2011. The town is 238 meters high on the sea level, bounded on the north by Berguedá, on the east Osona south with Vallès Oriental Vallès Occidental and Lower Llobregat on the south-west with the Anoia, Solsona and west the climate is continental Mediterranean summers are hot and dry, cold winters and a high% of humidity. With an average annual rainfall of 619 l/m2.
Manresa, situada al Pla de Bages, al cor de Catalunya amb una població de 76.589hab.al 2011. La ciutat està 238 m d’alçada sobre el nivell del mar, Limita al nord amb el Berguedà; a l’est amb Osona; al sud amb el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat; al sud-oest amb l’anoia, i al oest amb el Solsonès El Clima és mediterrani continental els estius son càlids i secs i els hiverns freds i amb un % de humitat alta . Amb una precipitació mitjana anual de 619 l/m2.

Manresa, situada en el Pla de Bages, en el corazón de Cataluña con una población de 76.589hab.al 2011. La ciudad está 238 m de altura sobre el nivel del mar, limita al norte con el Berguedà, al este con Osona; al sur con el Vallés Oriental, el Vallés Occidental y el Baix Llobregat, al sur-oeste con el anoia, y al oeste con el Solsonès el Clima es mediterráneo continental los veranos son cálidos y secos y los inviernos fríos y con un% de humedad alta. Con una precipitación media anual de 619 l/m2.
Plaça de Fius i Palà,
Pont vell
La Seu