Estació meteorològica a Manresa. Observador: Joan Miras.